Appingedam/Delfzijl

Van de voorzitter.

In deze convo/nieuwsbrief even een tussenstand. In februari krijgt U een uitgebreide zoals U altijd gewend bent met de verslagen. Nog een viertal lezingen staan er op het programma in ons nieuwe onderkomen, dat tot nu toe prima bevalt. U leest er op een andere plek over. Gelukkig hebben wij aanvulling in ons bestuur gevonden met de persoon Jacqueline Bras uit Eppenhuizen. Op de ledenvergadering in februari kunt U kennis met haar maken. De ALV waar ik dan ook afscheid zal nemen na 10 jaar voorzitterschap. Verenigingen als Groei en Bloei hebben het moeilijk in deze coronatijd. Maar het lijkt erop dat wij nu in de aanvulling van het bestuur er in onze afdeling het bijltje er nog niet bij neer hoeven leggen alhoewel een nieuwe voorzitter nog steeds moet worden gevonden.   Wie heeft hier belangstelling voor of wie weet iemand die dat kan doen, graag even een telefoontje naar een van de bestuursleden.
In de volgende convo veel meer informatie. 

Koos Dijksterhuis

Vooruitblik voorjaar 2023

Leden vergadering 24 januari  Spreker: Els van Kooten van Kwekerij Elzenhof 
Locatie: Aswa gebouw, Burgemeester Klauckelaan16, 9902 KZ inAppingedam

Tuinieren in veranderend klimaat
Met de lezing gaat Els van Kooten in op de vraag hoe we om kunnen gaan met een veranderend klimaat.
Ook biodiversiteit heeft hier mee te maken. En hoe we onze tuin kunnen aanpassen aan hele droge en hele natte perioden.
Een goede plantenkeuze valt of staat hiermee.
Els is eigenaresse van kwekerij De Elzenhof in Roswinkel en geeft gedegen tuinadvies.
Aanvang: 19.30uur

De data van de volgende bijeenkomsten (ook weer in het ASWA-gebouw in Appingedam):
Dinsdag 21 februari: ALV en lezing van  Marijke Akerboom, kwekerij Ninabel
Dinsdag 21 maart : lezing van Brian Kabbes, uit Suameer
Dinsdag 18 April : lezing van Piet Boersma uit Emmeloord
Aanvang: 19.30uur
 

Opentuinen weekend 2023
Het is alweer januari. en er moet alweer nagedacht worden over de ‘Open Tuinen estafette in 2023’. De open tuinen weekend voor de afdeling: Appingedam/Delfzijl is op zaterdag 5 en zondag 6 augustus.
De Landelijk opentuinen weekend is op zaterdag 17 en  zondag 18 juni.
Graag  opgeven voor de open tuinen weekend voor 1 februari . Opgeven bij: Rika Zuidveld  jwjzuidveld(at)kpnmail.nl of Tel. 0596-566359
Wij willen graag dat zoveel mogelijk tuinen mee doen, ook nieuwe tuinen, dus wilt u ook eens uw tuin openstellen (groot of klein maakt niet uit) geef u dan op. Graag vermelden welke dag/dagen dat u mee wil doen. Alle deelnemende tuinen worden vermeld in de Open Tuinen Estafette gids en op de website: www.opentuinenestafettegroningen.nl 
U kunt u ook aanmelden voor het landelijke opentuinen weekend, dat gaat apart vermeld worden in de gids  en op de website.
Voor nadere informatie kunt u altijd e-mailen of bellen.
De beschrijving van een tuin mag maximaal 5 regels lang zijn. Dat zijn ongeveer 25 tot 30 woorden. Op de website mag het uitgebreider vermeld worden  Elke tuin krijgt de gelegenheid foto’s  van de tuin in te sturen
Wel graag nieuwe foto’s deze moeten minimaal 3000  ᵡ 2000 pixels zijn,  dat komt overeen met 2Mb (liefst meer).De redactie maakt een keuze van welke foto’s er gebruikt gaan worden in de gids, op de website worden alle foto’s geplaatst, en de beschrijving van de tuin mag ook uitgebreider.   

Terugblikken najaar 2022

Vanwege een overvol thuisprogramma van Linda Eising lukte een Kerstschikking bij ons op locatie  niet. Dan maar in november dacht het bestuur en dat bleek gezien de opkomst ook geen enkel probleem. Een advertentie in de plaatselijke bladen zorgde er zelfs voor dat er minstens zoveel niet Groei en Bloei leden aanwezig waren als Groei en Bloei leden zelf. Goede reclame voor onze afdeling! Dankzij ook inzet van Lidy die zich heel actief toont op dit gebied. Ook nu waren er weer twee heel leuke ontwerpen waaruit kon worden gekozen en, hoe praktisch, als droogboeket, zodat het met Kerst, met enige aanvulling, nog volledig dienst kon doen, zoals bij ons thuis ook inderdaad het geval is geweest. Het blijft een fascinerende ervaring hoe de tijd van half acht tot bijna 10 uur voorbij vliegt. Niet voor een onbelangrijk deel door het enthousiaste optreden van Linda Eising zelf. Een topper! Als toch weer enige man zou ik de volgende keer ook wel eens een collega man willen zien want dat deze bloemschikking in ons programma moet blijven staat voor mij buiten kijf. 
Koos Dijksterhuis

Terugblik Wieger Huisman donderdag 13 oktober.
Lezing: planten waar ik graag mee werk.
Wieger Huisman begint zijn lezing met het laten zien van een wereldkaart, ingedeeld in temperatuurzones.  De groene gebieden laten de  gematigde omstandigheden qua temperatuur zien. Planten zijn geschikt voor gematigde streken als zij duurzaam in goede omstandigheden kunnen overleven.Voor zijn tuinontwerpen gebruikt Wieger bomen en planten uit alle gematigde zones van de wereld. De bomen die hij, bij de aanleg van een tuin gebruikt worden zijn al mooi volgroeid en geven de tuin daardoor karakter. Hij laat hier veel fraaie voorbeelden van zien.
Hij legt uit dat in het regenwoud de natuur de planten zelf rangschikt, en hoe je daar in je eigen tuin gebruik van kunt maken en in navolging van de natuur een tuin ontwerpt.
Andere tips: geef de plant de grondverzorging waarbij de plant het beste gedijt. Gebruik wit blad/bloem voor donkere hoeken. En plaats rood tussen jezelf en de zon. Voor onderhoudsarme heesters neem geen snelgroeiende, die moeten te vaak gesnoeid.
In de Uithof, de botanische tuin in Utrecht, zijn veel voorbeelden van de ze denk/werkwijze te zien, zoals ook de het eigen arboretum van Wieger in Gasselte. 
 

 

Terugblik lezing Martin Knol op 17 november.
Martin Knol is maatschappelijk bevlogen en maakt naast tuinontwerpen voor particulieren ook graag ontwerpen voor scholen, maatschappelijke organisaties en op het publieke terrein. Omgevingspsychologie en wetenschappelijke onderbouwing staan aan de basis van zijn ontwerpen. Zijn stelling is dat een versteende omgeving veel rommel aantrekt, het onderlinge contact tussen mensen verloren doet gaan en er geen respect meer is voor de omgeving. De oplossing is dan de omgeving op te knappen door te vergroenen. Dit stopt de vernielingen en de investering verdient zichzelf terug. Het Isala ziekenhuis in Zwolle is een groen ziekenhuis, een groene omgeving laat het ziekteverzuim dalen.
Een ander voorbeeld waarbij verschillende behoeftes konden worden gecombineerd betreft een zorginstelling omringd door scholen. Daar werd de tuin zo ingericht dat na schooltijd de bewoners van de zorginstelling gebruik konden maken van de tuin, en overdag de kinderen van de omringende scholen.
Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren heeft een heel bijzonder project gerealiseerd naar een ontwerp van Martin. Hier is een parcours ingericht met 50 verschillende uitdagingen voor de patiënt om zijn mobiliteit te oefenen. Aan het eind van zijn lezing noemt Martin een aantal redenen om te investeren in een groene omgeving:
-in een werkomgeving zorgt groen voor stressreductie, daling van het ziekte verzuim en een stijgende arbeidsproductiviteit.
- in een schoolomgeving zorgt groen voor socialer gedrag, verzuimreductie en vermindering van ADD/ADHD gedrag.
-groene woonomgeving geeft stressreductie, sociale interactie en waardevermeerdering van het onroerend goed

Lidy Smit