Diversen

TERUGBLIK 2015

Jaarvergadering dinsdag 10 februari 2015

Aanvang 19.30 uur in het Wapen van Leiden

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Benoeming nieuwe kaskommissie.
 8. Aftredend Anneke Duijnisveld: herkiesbaar
 9. Rondvraag.
 10. Lezing Cees Stolk
 11. Sluiting.

  Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei afdeling Appingedam/Delfzijl op 11 februari 2014 in het Wapen van Leiden te Appingedam 

  1. Opening: De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Klaas Sluiman
  2. Notulen: De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
  3. Ingekomen stukken en mededelingen: De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage.
  4. Jaarverslag 2013 van het secretariaat: Hier zijn geen vragen over. Onze afdeling heeft op 1 januari 2014 185 leden, dat zijn 28 leden minder als vorig jaar op 1 januari. De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk.
  5. Jaarverslag van de penningmeester: De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor.
  6. Verslag kascommissie: De mevr. Pier en de heer Reiffers hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
  7. Benoeming kascommissie: De mevr. Pier treedt af en mevr. Lijs  geeft zich  op voor de kascommissie.   
  8. Bestuur: Dineke Scheper heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld als  bestuurslid en is aangenomen.
  9. Rondvraag: Er zijn geen vragen.
  10. Sluiting: Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei, en voor de mooie bloemstukken op de tafels. Vervolgens geeft hij  het woord  aan de spreker, de heer Klaas Sluiman.

  Jaarverslag 2014 van het secretariaat Groei&Bloei Afd. Appingedam/Delfzijl  e. o.
  Bestuurs samenstelling:
  Voorzitter                            Koos Dijksterhuis
  Secretaris                            Rika Zuidveld
  Penningmeester                   Dineke Scheper    
  Ledenadministratie               Anneke Duijnisveld
  Coördinator bloemschikken   Lidy Smit  
  Website                               Arnold Duijnisveld                            

  Helaas zijn er een aantal opzeggingen dit jaar. Op 1 januari 2015 zijn er 180 leden.
  Het bestuur komt om de twee maanden bijeen, of vaker indien nodig. Wij hadden 10 activiteiten (waaronder lezingen, workshops) en de open tuinendagen.
  Ook de twee tuinclubs waren weer zeer actief.
  Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:
  12 februari      Jaarvergadering en lezing met diapresentatie, Reint Wobbes 
  18 maart         Aly Stoffers van De Tuinerie uit Kolham een diapresentatie over,                                ‘Tuinen in Groot Britannië
    3 mei            Stekjesmarkt
  19 en 20 juli    Open tuinendagen
  23 september  Bloemschik demonstratie door Linda Eising
  14 oktober      Lezing historische fruitrassen door Harrie van de Laan
  13 november  Lezing bloembollen door Geert Kruize
  18 december  Kerstschikking onder leiding van Elly van ‘t Westeinde
  27 januari      Lezing en diapresentatie Hans Kramer van kwekerij De Hessenhof

  Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 36 personen.

De bloemschikcursus, onder leiding van Janneke Biemond uit Delfzijl, was weer geslaagd, er zijn weer prachtige bloemstukken gemaakt. De cursus bestond uit 6 lessen en er waren 14 bloemschikkers. De bloemschikkers waren zeer tevreden.

Op 19 en 20 juli werden de jaarlijkse ‘Open Tuinen Estafette dagen’ gehouden van de prov. Groningen, er deden 18 leden aan mee die hun tuin open stelden voor het publiek. Ook waren er een paar tuinen die mee deden aan de landelijke open tuinen weekend op 21 en 22 juni. Het  weer viel dit jaar wat tegen, zaterdag 19 juli was het erg nat en zondag 20 juli was het erg warm. Ook waren er dit jaar een paar nieuwe tuinen bij, het aantal bezoekers was heel verschillend van 7 tot 70 bezoeker per tuin. Toch waren de deelnemers  over het algemeen wel tevreden. Wij als bestuur, willen dan ook iedereen  hartelijk bedanken dat zij hun tuin hebben opgesteld   

Voor de bloemstukjes op de tafels waren ook dit jaar weer enthousiaste vrijwilligers beschikbaar. Wij willen deze dan ook van harte bedanken voor hun inzet.

Het bestuur zal zich weer inzetten om een interessant programma te organiseren voor het nieuwe seizoen. Echter zonder uw medewerking en steun aan het bestuur gaat dit niet. Willen wij onze vereniging goed laten functioneren dan hebben we uw steun ook nodig, denk met ons mee en maak uw wensen kenbaar aan het bestuur.

Appingedam, januari  2015

Voorzitter                                                          Secretaris

Koos Dijksterhuis                                          Rika Zuidveld  

Verslag stekjesmarkt mei 2015

Stekjesmarkt 7 mei 2015

Door het koude voorjaar waren er helaas niet heel veel plantjes gebracht.
Daarom extra dank aan diegene die wel aan ons gedacht hebben, de moeite hebben genomen plantjes wel of niet op te potten en ze te brengen naar Garrelsweer. Want zonder plantjes geen stekjesmarkt!!

We denken door de aanhoudende kou waren er ook een stuk minder mensen die zaterdag.  Gezellig was het wel!  En dat is goed voor de PR van onze club.
Zo waren er best wel veel plantjes en kisten met de hosta's over. Omdat een week later er een kleintje markt was in Garrelsweer heeft het bestuur daar ook de plantjes aangeboden.  En ook die zaterdag was het superkoud te noemen. Dus ook niet veel mensen. Helaas.

Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig wat de opbrengsten waren.
Stekjesmarkt €   380,-- Kleintje markt in Garrelsweer   € 28,00
Beetje kosten eraf: Dus we houden het maar op een kleine € 400,00 een welkome aanvulling voor de kas van Groei & Bloei.

Veel dank nogmaals aan de brengers!!

Busreis 1 augustus 2015

Busreis naar Mien Ruys en de Luie Tuinman

Sinds heel lange tijd heeft onze afdeling weer een busreis georganiseerd, de vorige keer was het alweer 5 jaar geleden.
Om half negen zijn vertrokken vanaf de parkeerplaats van de Gamma in Appingedam. De chauffeur had een bus voor maar 40 mensen meegenomen, terwijl we toch echt met 43 mensen waren en het contract voor 51 was vastgelegd. Maar na wat passen en meten vertrokken we met alle mensen op tijd.
Om goed 10 uur waren wij bij de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart. Na de koffie met gebak voor velen werden wij in 2 groepen rondgeleid over het terrein.

Beide inleidsters waren meer dan berekend op hun taak en zodoende werd het een heel boeiende ochtend waarbij niet onvermeld mag blijven dat het weer die dag natuurlijk geweldig meehielp. Juist de extra informatie over de vormgeefster maakte het een heel compleet gebeuren. Na de lunch met eigen gemaakte soep en broodjes vertrokken wij tegen twee uur naar de tuin van de ‘Luie Tuinman’ in Ruinen .Tuinen in een veel vrijere setting dan in Dedemsvaart, zodat de afwisseling groot was die dag.

De meningen waren dan ook verdeeld: de één vond het strakkere van Mien Ruys het mooist en de ander vond de wat meer rommeliger en misschien daardoor wat gezelliger omgeving juist leuker.
In beide tuinen werd ook het nodige aan plantmateriaal gekocht en dus kwam de bus voller terug dan hij was vertrokken.

Alle deelnemers waren het er over eens dat wij met elkaar een heel geslaagde dag hebben gehad en bij bestuursleden werd dan ook geregeld de vraag gesteld of iets dergelijks niet voor herhaling vatbaar is. Wij zullen het er in het bestuur over hebben en komen er mogelijk op de jaarvergadering in februari op terug.

Tuinestafette 22 en 23 augustus 2015

Open tuinen Tuinestafette 22 en 23 augustus 2015

Gelukkig, de temperatuur was dit jaar heel wat aangenamer dan een jaar geleden (35 graden). Wat hadden de tuinen zich nog goed gedragen tot 22 en 23 augustus, ondanks het al wat late moment in het jaar. De meeste asters nog wachtend op hun kleuren, het gras groen door voldoende regen en de zomerbloemen nog volop aanwezig.

Kijkend naar onze eigen tuin was het heel gezellig druk. Alleen op de zaterdag open, zijn er zeker in de loop van de dag zo’n kleine 50 mensen geweest. En dan wel uit heel Nederland en ja zelfs uit Duitsland. Complimenten, maar ook vragen en opmerkingen, alles kwam langs. Ook gesprekken met andere tuinliefhebbers, het ouder worden en het hebben van een tuin, mogelijke afspraken voor bezoek aan een andere tuin. Je merkt dat vooral de meer wat ‘stadsere’ mensen anders kijken dan mensen van het platteland.

Echte kenners en tuinanalfabeten, hun iets bieden is precies de bedoeling van deze tuinestafette. Wat ons betreft een heel geslaagde dag. Ook anderen die hun tuin open hadden vonden het zeer geslaagd en gezellig, van 22 /50/60 tot 150 bezoekers per tuin!  Iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes, en dat geldt zeker ook voor de organisatoren, vanuit ons bestuur Rika, hebben veel complimenten verdiend. Ook allen anderen die hun tuin opengesteld  hebben.                                          
Koos Dijksterhuis 

Bloemschikdemonstratie 23 september 2015

We begonnen op 23 september met een geweldige bloemsierkunst demonstratie door Jacqueline van Eck uit Bellingwolde. Jacqueline had de zaal voorin, waar zij haar demonstratie gaf,  al helemaal aangekleed en versierd; het was prachtig om naar te kijken. Ook had zij bloemschikmateriaal meegebracht voor de verkoop waar veel gebruik van werd gemaakt.
Jacqueline heeft verschillende bloemstukken voor ons gemaakt met duidelijke uitleg en  met verschillende technieken. De demonstratie was van het begin tot het eind zeer boeiend om naar te kijken en te luisteren.

De gemaakte bloemstukken werden aan het einde van de avond verloot, en de gelukkige dames gingen dan ook met een prachtig bloemstuk naar huis.

De  opkomst viel wat tegen, wat jammer was voor Jacqueline

Lezing en beamerpresentatie 20 oktober 2015

Deze avond werd verzorgd door Aly Stoffers van ‘De Tuinerie’ uit Kolham.
Aly liet ons prachtige Belgisch/ Franse tuinen zien van   Dina de Férme, Annie Meeuwissen, Vic en Anne Meijers,Villandry, de mooiste groentetuin ter wereld echt spectaculair! 

Ook kregen we  Schotse Tuinen; Kailzie Gardens, Crathes Castle, Kinross House, en twee tuinen uit Wales, 'Powis Castle' en 'Bodnant Gardens' te zien De twee Tuinen in Wales die we zagen, behoren tot de absolute wereldtop, waarvan de ligging van 'Powis Castle' werkelijk spectaculair te noemen is. De eeuwenoude topiary, de enorme historie die eruit spreekt, maakt elke keer weer diepe indruk, aldus Aly.
En nog heel veel prachtige beelden uit bekende én minder bekende Engelse tuinen passeerden de revue. 

De Schotse tuinen, zeker de hogere gelegen, hebben te maken met een relatief kort seizoen van groei en matige warmte. Het is bijzonder boeiend te zien , dat je naar 'hoger' gelegen delen afreist, (letterlijk op de wereldbol!).Dan zijn hier bepaalde planten allang uitgebloeid, staan ze daar een maand later in bloei. Dat het seizoen daar werkelijk korter en later is, vond ze heel bijzonder om te merken. Planten als Fuchsia’s en Pelargoniums komen daar eigenlijk niet buiten maar staan het gehele jaar in de kas. Dit blijkt geen invloed te hebben op de schoonheid van de tuinen!

Natuurlijk staat in Schotland vaak een stevige wind en valt er relatief veel neerslag. De tuinen zijn gedetailleerd beplant en met kleuren zijn de Schotten misschien nog wel beter dan de Engelsen.
We hebben een prachtige avond gehad en veel mooie tuinen gezien.

Verslag Alma Huisken 17 november 2015

Leuk om bij Groei en Bloei een volle zaal te hebben.
Dat was het geval bij Alma Huisken. Niet voor niets natuurlijk. Op boeiende wijze wist zij ons in te leiden in heel verschillende producten. 

Haar manier van kijken naar natuurproducten die aanstekelijk werkt en die, wanneer je er op deze manier mee kennis maakt, op een heel bijzondere manier gaan leven. 

Een tuinvrouw die niet alleen er over de producten verteld maar ze ook zelf teelt, haar eigen groentetuin heeft en dat al jaren lang. Een bezoek aan haar tuin in Kloosterburen is dan ook zeker de moeite waard. Meer dan 20 verschillende aardappelrassen heeft ze in haar tuin.. Voor ons als Groei en Bloei was het leuk om eens zo’n landelijke bekendheid in ons midden te hebben en het is zeker de moeite waard om haar over enige tijd over een ander onderwerp weer eens uit te nodigen.

meer

 

 

 

25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon