Diversen

Terugblik 2014

Dinsdag 11 februari 2014 jaarvergadering

Aanvang 19.30 uur in het Wapen van Leiden

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Benoeming nieuwe kaskommissie.
 8. Wisseling bestuur aftredend: Jelle van Dam niet herkiesbaar
 9. Aftredend Dineke Scheper: herkiesbaar
 10. Rondvraag.
 11. Lezing Klaas Sluiman
 12. Sluiting.

Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl op 12 februari 2013  in het Wapen van Leiden te Appingedam 

 1. Opening: De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Reint Wobbes
 2. Notulen: De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen: De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage.
 4. Jaarverslag 2012 van het secretariaat: Hier zijn geen vragen over. Onze afdeling heeft op 1 januari 2013 213 leden. De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk.
 5. Jaarverslag van de penningmeester: De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor.
 6. Verslag kascommissie: De heer Kempenaar en mevr. Pier  hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
 7. Benoeming kascommissie: De heer Kempenaar treedt af en de heer Reiffers geeft zich  op voor de kascommissie. 
 8. Bestuur: Koos Dijksterhuis heeft zich beschikbaar gesteld als  bestuurslid
 9. Rondvraag: Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun enthousiaste  inzet en voor de mooie bloemstukken op de tafels.
 10. Sluiting: Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei, en voor de mooie bloemstukken op de tafels. Vervolgens geeft hij  het woord  aan de spreker, de heer Reint Wobbes. 

 Jaarverslag 2013 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.

Bestuurs samenstelling:
Voorzitter                            Jelle van Dam
Secretaris                            Rika Zuidveld                                               
Penningmeester                   Dineke Scheper    
Ledenadministratie               Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken   Lidy Smit  
Lid                                      Koos Dijksterhuis
Website                               Arnold Duijnisveld                            

Helaas zijn er een aantal opzeggingen dit jaar. Op 1 januari 2014 zijn er 185 leden. Het bestuur komt om de twee maanden bijeen, of vaker indien nodig. Wij hadden 9 activiteiten (waaronder lezingen, workshops) en de open tuinendagen.

Ook de twee tuinclubs waren weer zeer actief. 

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:

12 februari      Jaarvergadering en lezing met diapresentatie, Reint Wobbes 

19 maart         Diapresentatie dhr H. de Boer reisverslag over Midden Spanje

  4 mei            Stekjesmarkt

6 en 7 juli       Open tuinendagen

25 september Bloemschik demonstratie door Janneke Biemond

22 oktober     Lezing en diapresentatie Bert Tijdens over bomen

13 november  Pieter Jannenga reisverslag van Antarctica

18 december  Kerstschikking onder leiding van Ineke Smit uit Ten Boer

17 januari      Lezing Jan van de Laan tv dokter

Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 30 personen.

Onder leiding van Janneke Biemond uit Delfzijl, zijn er weer prachtige bloemstukken gemaakt. Voor de bloemschikcursus waren er 15 bloemschikkers en 6 lessen. De bloemschikkers waren zeer tevreden.

Vijf dames van de bloemschikcursus hebben meegedaan om een kerstboom in de Fraeylemaborg in Slochteren te versieren voor de Kerstpracht in de borg. 

Op 6 en 7 juli werden de ‘Open Tuinendagen’ gehouden, er deden 20 leden aan mee die hun tuin open stelden voor het publiek. Het was een heel mooi weekend dit jaar wat het weer betrof, en de deelnemers van de opgestelde tuinen waren over het algemeen zeer tevreden met het aantal bezoekers dit jaar. Dat er meer bezoekers waren, kwam ook door de regionale ‘Open Tuinen Estafette’ die in 2013 voor het eerst georganiseerd was. Wij als bestuur, willen iedereen  hartelijk bedanken dat zij hun tuin open gesteld hebben.     

Voor de bloemstukjes op de tafels waren ook dit jaar enthousiaste vrijwilligers beschikbaar. Wij willen deze dan ook van harte bedanken voor hun inzet.

Het bestuur zal zich weer inzetten om een interessant programma te organiseren voor het nieuwe seizoen. Echter zonder uw medewerking en steun aan het bestuur gaat dit niet. Willen wij onze vereniging goed laten functioneren dan hebben we uw steun ook nodig, denk met ons mee en maak uw wensen kenbaar aan het bestuur.

Appingedam, januari  2014

Voorzitter     Jelle van Dam                         Secretaris   Rika Zuidveld

                       

3 mei 2014 plantjes en stekjesmarkt in Garrelsweer

De plantjes en stekjesmarkt 2014 is een groot succes geworden. Er waren heel veel plantjes aangeleverd, wel 1000 stuks en gelukkig veel variatie. Hiervoor danken wij alle leden, want hieruit blijkt dat de betrokkenheid groot is. Het was heel gezellig druk, veel belangstelling en mensen gingen allemaal naar huis met plantjes om uit te proberen, te zien wat het gaat worden. En voor zo’n vriendelijk prijsje is dat alles de moeite waard. De opbrengst lag ook boven ons streefbedrag. Geweldig.

Als bestuur zien we deze activiteit als een doe-bijeenkomst voor alle leden. Leuk elkaar weer te zien en bij te praten. We willen proberen wat meer variatie in de plantjes te krijgen, zodat het aantrekkelijker wordt om te komen en te zien wat er zoal bij staat en wat u wilt uitproberen.

 

 

23 september 2014 bloemschik demonstratie door Linda Eising

We begonnen op 23 september met een geweldige bloem sierkunst demonstratie door Linda Eising van Flora Project uit Hooghalen. De zaal was redelijk vol, er waren zeker zestig bloemschikkers en liefhebbers van de bloemsierkunst aanwezig. Linda heeft deze avond acht  arrangementen gemaakt. Het waren allemaal verschillende bloemstukken met verschillende technieken. De bloemwerken waren zeer verrassend, met veel enthousiasme en met oog op detail en techniek zijn ze gemaakt. De demonstratie was van het begin tot het eind zeer boeiend om naar te kijken en te luisteren. De acht gemaakte bloemstukken werden aan het einde van de avond verloot. Voor meer foto’s zie onze website: www.appingedam.groei.nl   

14 oktober 2014 Historische fruitrassen door Harrie van de Laan

Harrie van de Laan had op deze avond veel  verschillende soorten appels en peren meegenomen. We kregen van heel veel verschillende appels een stukje om te proeven en hij vertelde dan de soort en de afkomst ervan: o.a. Charless Ross en Blenheim Orange uit Engeland, Reinette von Zuccalmaglio uit Duitsland. Ook werd er aandacht besteed aan ziekten, plagen, bemesting, grondsoort, snoei en de groei van de boom. Harrie maakt zelf ook koud geperste fruitsappen, die hij in plastic flessen doet en in de  diepvriezer bewaart. Ook hiervan kregen wij een bekertje sap om te proeven. Er werden veel vragen gesteld over het meegebrachte fruit en takken van fruitbomen, die werden dan ook allemaal besproken. Het was een boeiende en leerzame avond.

 

 

20 november 2014: lezing Bloembollen door Geert Kruize

Donderdagavond 20 november gaf Geert Kruize een inleiding over het bollenbedrijf dat hij heeft in Uithuizermeeden. Het was als het ware een opwarmer voor de zaterdag daarna toen wij bollenmanden konden vullen. De lezing die de heer Kruize gaf was gegoten in een vorm waarin hij ons een jaar meenam in de behandeling van de in dit geval tulpenbol.

Het begin in de vroege herfst waarbij de bol geprepareerd wordt met een koudebehandeling voor het planten aan en eindigend als bloem bij een stalletje aan de weg in zijn geval. Omdat de lezing vergezeld ging van schitterende foto’s opgenomen in het mooie Noord-Groninger landschap beleefden wij het hele proces als het ware direct mee inclusief de bloeiende bollenvelden in het voorjaar.

Dat er veel komt kijken bij de bloembollenteelt werd wel vermoed maar werd in de lezing nog eens een keer heel duidelijk. Vakmanschap is een absolute vereiste om een goed bedrijf te kunnen hebben.

22 november 2014: mand vullen met bloembollen bij Geert Kruize

De zaterdag daarop waren 18 mensen naar Uithuizermeeden getogen voor het vullen van 'n tulpenmand en een enkeling van 2 tot 5 manden. Het werd een onderhoudende middag waarin wij ook nog eens werden voorzien van koffie en thee met cake.

Het kan niet anders of in de omgeving van onze vereniging moet het komende jaar iets van die activiteit zichtbaar zijn. De actie lijkt mij dermate geslaagd dat het volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

Voor meer foto’s: www.appingedan.groei.nl

22 november 2014: mand vullen met bloembollen bij Geert Kruize

De zaterdag daarop waren 18 mensen naar Uithuizermeeden getogen voor het vullen van 'n tulpenmand en een enkeling van 2 tot 5 manden. Het werd een onderhoudende middag waarin wij ook nog eens werden voorzien van koffie en thee met cake.

Het kan niet anders of in de omgeving van onze vereniging moet het komende jaar iets van die activiteit zichtbaar zijn. De actie lijkt mij dermate geslaagd dat het volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

Voor meer foto’s: www.appingedan.groei.nl

meer

 

 

 

25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon