Activiteiten & Actueel

FLORESCO 50 JAAR

50 jaar Floresco van Jan Kempenaar

50 Jaar FLORESCO. (daar kom ik straks nog op terug) 

Geacht bestuur en medeleden van onze vereniging. Gefeliciteerd met het 50 jarig jubileum. Ik stel het zeer op prijs dat ik gevraagd ben om hier iets te vertellen over de afgelopen 50 jaar. Op de uitnodiging staat dat ik dia’s uit het verleden aan elkaar zal praten, maar de dia’s die er zijn gaan alleen maar over bloemschikken en ik vond nog andere interessante onderwerpen. 

Ik zal me even voorstellen hoewel veel van u mij wel kennen. Mijn naam is Jan Kempenaar en ik ben van de 50 jaar, 20 jaar bestuurslid geweest waarvan 13 jaar als voorzitter. In deze 50 jaar is er heel veel veranderd, maar gelukkig niet alles. 

Helaas is het eerste notulenboek niet meer te vinden evenals de plakboeken die vanaf het begin zijn bijgehouden. We missen dus 5 jaar geschiedenis. Het oudste notulenboek begint op 20 maart 1973. Hierbij een klein stukje uit het verslag van die avond geschreven door dhr. Boeijink.

 Ik citeer: In deze tijd van TV, Europacup en Bartje wordt het voor de verenigingen steeds moeilijker om de datum van bijeenkomsten en vergaderingen op een gunstig tijdstip te plannen. Toen wij tot de ontdekking kwamen dat de bijeenkomst van 20 maart 1973 samen viel met de laatste aflevering van de tv serie Bartje vroegen wij ons af welke gevolgen dit zou hebben wat betreft de opkomst van de leden. We kunnen het als gunstig beoordelen dat op deze bijeenkomst desondanks een 30 tal leden door de voorzitter kon worden welkom geheten. Enz.  Wie het verder wil lezen, het boek ligt hier.

Ik heb niet alle boeken doorgelezen, maar bij het doorbladeren kwamen toch weer heel veel herinneringen boven. Het is ook wel leuk om de notulen die ik meer dan 40 jaar geleden zelf heb geschreven, terug te lezen.

Op 6 mei 1968 werd de vereniging opgericht. De aanzet werd gegeven door dhr. Sol samen met mevr. Timmer uit Appingedam. Er waren al 122 plaatselijke verenigingen in Nederland  aangesloten bij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Dus wij werden nr. 123. Het bestuur werd gevormd door: dhr. Timmer voorzitter, dhr. Boeijink  secretaris, mevr. Blaauw penningmeester, leden dhr. Pilon, dhr. Sol, dhr. Woudstra. Verder weet ik het niet en er is niets meer over te vinden in de nog aanwezige boeken. Er zaten dus 3 mensen in met een groene achtergrond om vaktechnisch steun te geven aan de invulling van de bijeenkomsten. De voorzitter, dhr. Timmer die een beetje gedwongen door zijn vrouw in het bestuur kwam had van planten totaal geen verstand. De enige bloem die hij kende was de Anjer. Dat was voor hem zo’n verschrikkelijke bloem, die mocht nooit genoemd of gebruikt worden op de ledenavonden. Dhr. Timmer had als directeur gemeentewerken in Appingedam wel heel veel connecties en kon op die manier veel voor de vereniging doen. Bijvoorbeeld voor de p.r. Hij belde dhr. Baarschers van de Eemsbode op en zei hem wat hij graag in de krant wilde. En dat gebeurde prompt. Dhr.  Boeijink zijn hobby was archeologie maar als goede vriend van de fam. Timmer toch maar secretaris geworden.

Nu ik het toch over het bestuur heb, in het begin waren er meer mannen in het bestuur dan vrouwen.  De bijeenkomsten werden overwegend door vrouwen bezocht, behalve als het eens om de groentetuin ging. Dat had zijn weerslag op de samenstelling van het bestuur. In 1990 waren er alleen vrouwelijke bestuursleden. In 1991, ik was 10 jaar daar voor gestopt als voorzitter,  kwam Ludi Roelfsema mij vragen of ik wel weer voorzitter wilde worden want het ging niet zo goed, er gebeurde te weinig. Toen ik voorzitter was bleek het op de eerste bestuursvergadering al, het was net een theekransje. Diegene waar we thuis waren voor de vergadering kwam al gauw met een breiwerkje voor een kleinkind op de proppen wat bewonderd moest worden en een ander had ook iets beleefd en zo bleef er weinig tijd over voor vergaderen. Mijn taak was eigenlijk alleen maar een beetje bijsturen, want het enthousiasme om wat te doen en ook de kennis daarvoor was groot genoeg. Dus zo rol je er zomaar weer in.

Bovenaan mijn verslag staat 50 jaar FLORESCO. In het begin heette de vereniging  alleen maar: Afd. Appingedam, Bierum, Delfzijl en omstreken. In 1968 werd er middels een prijsvraag een naam bedacht: FLORESCO. Het betekend: groeiend, zich ontwikkelend. Ik heb begrepen dat deze naam vanwege landelijke uniformiteit is verdwenen. Zelfs de voorzitter kent deze naam niet. Er is zelfs een groot tafelkleed geborduurd door Ludi Roelfsema om bij de bijeenkomsten op de bestuurstafel te leggen. Waar is dit tafelkleed nu?

De vereniging groeide als kool en de bijeenkomsten werden goed bezocht. Als ik het programma van toen en van nu bekijk dan is er niet veel in de opzet veranderd. Het ledenbestand was op 1 januari 1991 300 leden. Volgens mij is het maximale aantal leden 330 geweest. Ondanks dat er nu minder leden zijn, maakt het geen verschil wat de sfeer betreft. 

Liefhebbers van groen creëren toch een bepaalde sfeer. 

Wat gebeurde er allemaal in de eerste jaren. 

Er werden allerlei wedstrijden gehouden in het kweken van de grootste of mooiste planten of bloemen. Bijvoorbeeld: Fuchsia, Ster van Bethlehem, Kruidje roer me niet, Lathyrus en Zonnebloemen. Bij de zonnebloem ging het om de grootste diameter van de bloem, gemeten zonder bloemblaadjes. De grootste bloem had een diameter van 35 cm. De prijs was een mooie sjerp gemaakt door Ludi Roefsema en werd 3 x gewonnen door mijn vrouw. Dit is de sjerp. Jammer voor mevr. Maring die 2 x 2e en 1 x 3e werd met minimaal verschil. 

Ook werd er veel gedaan aan bloemschikken. Veel cursussen  werden gegeven aan beginners en gevorderden. Met als resultaat het meedoen aan de Rayon- en Landelijke bloemschikwedstrijden. De deelnemende dames van Floresco zijn regelmatig  met prijzen thuisgekomen. Een belevenis wil ik u niet onthouden. 3 Dames gingen met chauffeur/begeleider (dat was ik) naar de landelijke bloemschikwedstrijd ergens midden in het land. Tijdens een pauze was er nergens koffie te verkrijgen, maar dat was voor ons geen probleem, want wij hadden mevr. Bos uit Biesum bij ons. Die had voldoende koffie,  thee en broodjes meegenomen voor de gehele dag. Al gauw stond er een rij mensen bij  haar die dachten dat daar koffie te verkrijgen was. Helaas was ze daar niet op berekend. 

Op 28 en 29 september 1973 werd er een grote show gehouden in de molen Adam in Delfzijl met veel succes en later ook nog eens in het Wapen van Leiden in Appingedam.

Een hoogtepunt was wel het maken van Kerststukjes in december. Ik herinner mij nog dat we een keer in het Bolwerk in Appingedam waren dat zelfs het toneel in gebruik was terwijl het toch een grote zaal was. Ik las in het jaarverslag van 1990 dat er met kerst 82 deelnemers waren geweest.

Een ander hoogtepunt was wel het organiseren van de Rayonwedstrijden bloemschikken. Floresco heeft dat 4 x achtereen gedaan. Een keer was het op het plein voor de Nicolai kerk in Appingedam. Een heel groot succes. Voor een heel groot deel te danken aan dhr. Timmer, die goed kon regelen en organiseren. Straks zijn daar ook nog enkele dia’s van te zien.

Ook werden er een aantal jaren tuinkeuringen gehouden. Hiervoor was ook veel animo.  En altijd waren er voldoende deskundige mensen te vinden in onze vereniging die al het werk van keuringen, voorbereidingen en niet te vergeten het opruimen op zich wilden nemen. En gelukkig zijn er nog steeds van zulke mensen. Het is ons altijd gelukt om ook voor het bestuur weer voldoende mensen te krijgen.  Ik wil hierbij dan ook dank uitspreken voor alle mensen die meegeholpen hebben om Floresco 50 jaar in goede gezondheid levend te houden.

Ik vond ook nog een paar convocaties uit de jaren ’90 met mooie illustraties van mevr. Bohlmeier. Dat deed mij denken aan de beginjaren toen alles nog op stencil werd getypt en daarna afgedraaid moest worden. Elke maand was er een bestuursvergadering waarin werd bekeken hoe de volgende avond er uit moest zien en werd het concept klaargemaakt. Daarna werd het op stencil gezet en kreeg dhr. Timmer het thuis en die zorgde dat het werd afgedraaid. Daarna werd het per post verstuurd. Elke maand weer een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Dan gaat het nu wel wat gemakkelijker en ook vaak nog een deel in kleur.

Dit was een kleine terugblik op 50 jaar Floresco. Er zijn heel veel mensen lid geweest of zijn nog lid en er is veel veranderd maar zoals ik in het begin al zei, de sfeer is volgens mij hetzelfde gebleven. Er is vast nog wel veel meer te vertellen, maar dan komen we nooit aan de borrel toe.

Ik stel voor om nu de dia’s nog even te bekijken.

Naar boven

meer
25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon