Diversen

Jaarvergadering 12 februari 2013

Agenda ledenvergadering op 12 februari 2013

Aanvang 19.30 in “Het Wapen van Leiden” 

 1.   Opening door de voorzitter.
 2.   Notulen.
 3.   Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.   Jaarverslag secretaris.
 5.   Jaarverslag penningmeester.
 6.   Verslag kascommissie.
 7.   Benoeming nieuwe kaskommissie.
 8.   Nieuw bestuurslid.
 9.   Rondvraag.
 10.   Lezing Reint Wobbes
 11.   Sluiting.

Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl  op 16 februari 2012  in het Wapen van Leiden te Appingedam 

  1.     Opening


De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Krijn Dijkema

2.     Notulen

De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.

3.     Ingekomen stukken en mededelingen

De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders.

Deze liggen ter inzage.

4.     Jaarverslag 2011 van het secretariaat

Hier zijn geen vragen over. Het ledenbestand is dit jaar met 25 leden achteruitgegaan     

De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk. 

5.     Jaarverslag van de penningmeester

De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt.

Hier zijn geen op of aanmerkingen over.

De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor

6       Verslag kascommissie

Mevr. Verzijden en de heer Kempenaar  hebben de boeken gecontroleerd en deze waren in orde.

      De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen.

            De voorzitter bedankt de kascommissie.

7             Benoeming kascommissie

 

De heer Kempenaar treedt af en Mevr. Pier  de geeft zich op voor de kascommissie. 

     8.   Bestuurswisseling

              Emille Wiersum treed af als webmaster en Arnold Duijnisveld volgt hem op.

     9.   Rondvraag

  Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor   hun enthousiaste inzet, en voor de mooie bloemstukken op de tafels.

     10.  Sluiting

Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun   enthousiaste inzet voor Groei & Bloei, en geeft

vervolgens het woord aan de spreker, de heer Krijn Dijkema.

 

 Jaarverslag 2012 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.

 Het bestuur 

 

  Voorzitter                                    Jelle van Dam

  Secretaris                                    Rika Zuidveld                                              

  Penningmeester                           Dineke Scheper    

  Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld

  Coördinator bloemschikken           Lidy Smit  

  Website                                       Arnold Duijnisveld                                 

 

Bij aanvang van dit jaar (1 jan. 2012) waren er 223 leden.

Het ledenbestand was op 1 jan. 2013, 213  leden.

Hieruit blijkt dat het ledenaantal achteruit is gegaan.

Het bestuur komt om de twee maanden bijeen, of  vaker indien nodig. Wij hadden 9 activiteiten (waaronder lezingen, workshops) en de open tuinendagen.

Ook de twee tuinclubs waren zeer actief.

 

 

 

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:

16 februari      Jaarvergadering en lezing met diapresentatie door natuurfotograaf Krijn                          Dijkema                             

13 maart          Dijkstra Oude Schip ,Siergrassen en vaste planten

14 april            Stekjesmarkt

23 en 24 juni    Open tuinendagen

26 september   Doe avond verzorgd door Ineke Smit uit Ten Boer

16 oktober       Ingrid Cornelise Tuinontwerp van Sela tuinen

13 november   Pieter Jannenga Reisverslag van de Antarctica

18 december    Kerstschikking onder leiding van Elly van ’t Westeinde

17 januari       Annette Broekhuizen Stinsen planten  

 

Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 30 personen.

 

 

Voor de bloemschikcursus, 6 avonden, waren er 16 bloemschikkers. Onder leiding van Janneke Biemond uit Delfzijl,  zijn er prachtige bloemstukken gemaakt.

De bloemschikkers waren zeer tevreden.

Zes dames van de bloemschikcursus hebben meegedaan om de Fraeylemaborg in Slochteren te versieren voor de Kerstpracht in de borg.

Wij hebben de vestibule en de blauwe kamer versierd, het was een succes.

 

Op 23 en 24 juni werden de “Open Tuinendagen” gehouden. Er deden 14 tuinen aan mee, die hun tuin open stelden voor het publiek.

Zaterdag was het mooi weer en zondag tot drie uur regen, toch waren de tuindeelnemers tevreden met het aantal bezoekers.

Wij als bestuur, willen iedereen  hartelijk bedanken dat zij hun tuin open gesteld hebben.     

 

Voor de bloemstukjes op de tafels waren ook dit jaar enthousiaste vrijwilligers beschikbaar.  

Wij willen deze dan ook van harte bedanken voor hun inzet.

 

Het bestuur zal zich dan ook weer inzetten om een interessant programma te organiseren voor het nieuwe seizoen. Echter zonder uw medewerking en steun aan het bestuur gaat dit niet. Willen wij onze vereniging goed laten functioneren dan hebben we uw steun ook nodig, denk met ons mee en maak uw wensen kenbaar aan het bestuur.

 

Appingedam, januari  2013

 

Voorzitter                                                           Secretaris

              Jelle van Dam                                                  Rika Zuidveld                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

meer
25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon